Ξενοδοχείο Περτούλι - Χρυσομηλιά | Τηλέφωνο κρατήσεων 2432 300 400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
16/06/2015 T K

ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.Κ. 42200
ΤΗΛ. 2432300400

ΤΡΙΚΑΛΑ 02/03/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η Διαχειρίστρια  της εταιρίας ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. καλεί τους εταίρους  σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα  γίνει στην έδρα της εταιρίας online casino στην Χρυσομηλιά Καλαμπάκας  την 31η  Μαρτίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 01/01/2014 -31/12/2014 (Όγδοη εταιρική χρήση) μετά την σχετική έκθεση του Διαχειριστή αυτής.
  1. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2014 -31/12/2014.
  1. Διάφορα θέματα που θα προταθούν κατά τη συνέλευση.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

back links .